Uppdaterade ordningsregler

Hamnens ordningsregler är genomgångna och uppdaterade.
Lägg särskilt märke till punkt 13. Det är viktigt att det inte finns minsta spår av bottenfärg (speciellt tenn- eller kopparföreningar) i marken vid en miljöinspektion. Det skulle kunna kosta oss hundratusentals kronor.

Previous Post Next Post