Hamnen

Hamnen

Småbåtshamnen i Grönemad ägs av medlemmarna i Grönemads Hamnförening.
Medlemmarna äger individuellt 151 båtplatser i bredderna 2, 25 - 4 meter och 92 sjöbodar i olika storlekar. Dessutom äger föreningen gemensamt 22 mindre båtplatser som hyrs ut.
Hamnen är belyst och vaktas nattetid av medlemmar under säsongen.
Bevakningen av parkeringen och kontroll av P-tillstånd sköts av Q-Sequrity.
Hamnen är certfierad Säker Hamn. Mer information här.
Det finns två hamnkaptener som tjänstgör växelvis varannan vecka, se Kontakt.

Gästplatser

Gästbåtar är välkomna! Ni hittar oss här.
Gästplatserna är på pontonbryggornas utsidor, max båtlängd är 15 meter. En avgift tas ut från kl. 21.
Det finns tillgång till el, vatten från egen brunn och soptunnor. Vi har ingen egen toalett eller dusch, men det finns en kommunal toalett ca. 200 m söder om hamnen. Där kan man också hämta kommunalt vatten. Mer information och lite tips här.

Lediga båtplatser?

Det finns inga osålda båtplatser kvar i hamnföreningens ägo, men ibland händer det att en medlem vill sälja sin plats och gå ur föreningen. Det förekommer också uthyrning i andra hand.
Se nyhetsflödet på denna site och/eller den öppna anslagstavlan på hamnkontoret.
För att kunna köpa en plats och bli medlem i föreningen krävs att man är fastighetsägare i närheten, se stadgarna som finns under Dokument.

Ramp

Det finns en ramp för sjösättning och upptagning av mindre båtar. Max bredd 2,4 m.
Allmänheten har tillgång till rampen mot en avgift, se dokumentet Prislista.
Tidsbeställning görs hos hamnkaptenen, se Kontakt.

Historik

Hamnens historik hittar du här.

Hamnens layout

Hyrplatserna är ej markerade på skissen.
Gäster får ligga längs alla tre utsidorna av A- och F-pontonerna.