Dokument

Dokument


Försäljning/överlåtelse av båtplats och/eller sjöbod
Försäljning Överlåtelse.pdf

Förtöjningsregler
Förtöjning av båt i Grönemads Hamn.pdf

Hyresavtal båtplats
Avtal Hyrabåtplats.pdf

Information till den som hyr i andra hand
INFO till den som hyr i andra hand.pdf

Information till våra gäster
Information Gäster.pdf

Medlemslista
Medlemslista webb.PNG

Nyhetsbrev - det senaste
Vårbrev 2023.pdf

Nyhetsbrev - det förra
Julbrev 2022.pdf

Ordningsregler
GHF ordningsregler 2021-3.pdf

Prislista
Prislista 2023.pdf

Ramp - Avtal och kvitto för årshyra av nyckel
Kvittering av rampnyckel.pdf

Stadgar
Stadgar_GH_202006.pdf

Vaktanmälan
Vaktanmälan.pdf

Årsmöte 2022 - Protokoll
Årsmötetsprotokoll GHF 2022.pdf

Årsmöte 2022 - Kallelse
Kallelse till Grönemads Hamnföreing årsmöte.pdf

Årsredovisning 2022-04-30
Årsredovisning 2022-04-30.pdf