Dokument

Dokument


Försäljning/överlåtelse av båtplats och/eller sjöbod
Försäljning Överlåtelse.pdf

Förtöjningsregler
Förtöjning av båt i Grönemads Hamn.pdf

Hyresavtal båtplats
Avtal Hyrabåtplats.pdf

Information till den som hyr i andra hand
INFO till den som hyr i andra hand.pdf

Information till våra gäster
Information Gäster.pdf

Medlemslista
Medlemslista webb.PNG

Nyhetsbrev - det senaste
Vårbrev 2024.pdf

Nyhetsbrev - det förra
Julbrev 2023.pdf

Ordningsregler
GHF ordningsregler 2023-08-18.pdf

Prislista
Prislista 2024.pdf

Ramp - Avtal och kvitto för årshyra av nyckel
Kvittering av rampnyckel.pdf

Stadgar
Stadgar 2023-07-23.pdf

Stadgar bilaga 1 Karta över upptagningsområde GHF
Karta över inringat upptagningsområde GHF 2023-06-27.pdf

Vaktanmälan
Vaktanmalan.pdf

Årsmöte 2023. Protokoll.
Protokoll årsmöte 2023-07-23.pdf

Årsmöte 2023 Ekonomisk redovisning
Ekonomisk redovisning Årsstämma 2023.pdf

Årsmöte 2023 - Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse 2022-2023.pdf

Årsmöte 2023 Revisionsberättelse
Revisionsberättelse.pdf