Kontakt

Kontakt

Postadress: Grönemads Hamnförening, Lambs väg 6, 457 95 Grebbestad
Mejladress: info@ghf.se
Fakturaadress: faktura@ghf.se
Bankgiro 931-5599. Swish 123 274 5081.
IBAN SE29 8000 0835 1900 3003 7683 BIC SWEDSESS
Organisationsnummer 855900-4612


Lars Olsson
Ordförande
0727 364 220
lars.o.olsson@hotmail.com

Arne Tjernberg
Kassör
0703 711 545
arne.tjernberg@gmail.com

Lennart Bjersne
Sekreterare
0703 155 206
lennbjer@gmail.com

Britt Hjelmström
Ledamot
0761 338 186
britt@hjelmstrom.com

Hannes Berger
Hamnkapten, tjänstgör udda veckor
0761 309 768
hannes@snickerietistrom.se

Kjell Karlson
Hamnkapten, tjänstgör jämna veckor
0702 607 805
kjell.r.karlson@gmail.com

Hamnkontoret
0525 10601