Olycksrisk!

Olycksrisk!

Kolla din trall. Byt ut eller förstärk i god tid innan olyckor sker!
Många ägare till båtplatser med äldre bommar har byggt små tralldäck över triangeln.
En del av dem är nu farliga eftersom ålder, väder och vind försvagat både trävirket och skruvarna.
Det är respektive båtplatsägares ansvar att tralldäcken ligger stadigt och är starka.

Bomtrall

Previous Post Next Post