Metallutmattning

Metallutmattning

Här ser man konsekvensen av att en bom utsatts för ideliga ryck och stötar: Metallen blir utmattad och till sist brister den.
Båtarna skall förtöjas med stramt sträckta linor så att de ligger så stilla som möjligt.
Allra viktigast är detta i aktern där hävstången är lång, vilket gör att krafterna på bryggfästena blir betydande.

Next Post